Prosjektledelse

Hogst

Hogst

Hvem er kunden? Hogst er en sosial entreprenør som leverer trefelling og andre lignende tjenester for offentlige og private kunder. Bedriften har ett ideelt hovedmål: Få flere straffedømte ut i ordinært arbeidsliv. Hogst tilbyr en innføring til ordinært arbeidsliv, fysisk arbeid, trygghet, verdiskaping, sosialt samvær, rutiner, arbeidsdager i friluft og muligheter til fast ansettelse. For å kunne tilby dette til enda flere, har Hogst søkt om midler via Effektkontrakt gjennom Kriminalomsorgsdirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet. Midlene brukes blant annet til å utvikle og synliggjøre konseptet med denne typen innføring til arbeidslivet.

Hva gjør Folksnakk? Workshop, prosjektledelse og koordinering av tiltak. Folksnakk bidrar med beskrivelse av prosjektet, kommunikasjonsplan, bestillerkompetanse og koordinering av eksterne leverandører, prosjektbudsjettering og fremdrift av tiltak i prosjektet i hele prosjektperioden.
  Folksnakk AS / Org. nr. 919 813 695

  Silje Kristin Granum
  silje@folksnakk.no
  926 03 634

   

  Post- og besøkadresse:
  O. Skasliens veg 1
  7340 Oppdal